Posted by Peter

Zend Framework series #1

How to use options from additional config ini file? Pretty easy actually :)

  1. create new file in application\configs directory. Name it something like extra_parameters.ini

  2. you can place here any type of options and I mean...

Posted by Peter

I’ve managed to prepare Fedora 16 easy installation scripts for GitLab. Use them as root user. Download 2 scripts from bottom of this post and save them on your Linux server.

Be advised: this script is outdated. Please use it with caution! I’m working...

Posted by Peter

This is updated version of my tutorial for GitLab 2.1. Old version can be found here

Attention: this guide seriously outdated! It has been written for Gitlab v2.1 and current version is >= v7.1.1. Almost everything has changed since then.

GitLab

Posted by Peter

This is old version of my tutorial. Most recent version can be found here

GitLab is a wonderful piece of software made by these guys and I’d like to try and install it on Fedora 16 system, as it is most recent Fedora OS at the time I am writing...

Posted by Peter

Dnsmasq is a simple server providing the DNS and DHCP services for a local area network (LAN) and as its creator say - it will be working very well on home networks and small business environments, up to roughly 1000 workstations. More information...

Posted by Peter

Coraz częściej pojawia się potrzeba konwersji działającej, statycznej strony napisanej w czystym HTML'u lub za pomocą prostych skryptów PHP, do postaci bardziej skomplikowanej, ale dającej dużo większe możliwości. Mam tutaj na myśli systemy CMS ( Content...

Posted by Peter

<!–:en–>Czasem pojawia się potrzeba wyświetlenia zadań Cron wszystkich użytkowników w systemie.

for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do crontab  -u $user  -l; done
A dla konkretnego użytkownika można zastosować polecenie:
for user in $(cut -f1 ...

Posted by Peter

Squid ( http://www.squid-cache.org ) jest oprogramowaniem umożliwiającym filtrowanie ruchu sieciowego, ale nie był to początkowy zamysł jego twórców. Z założenia Squid miał umożliwić tworzenie pamięci podręcznej treści ( grafik itp. ) pobieranych z...

Posted by Peter

Dzisiaj zajmiemy się kwestią czasem bardzo potrzebną, to znaczy blokowaniem użytkownikom sieci lokalnej dostępu do konkretnych serwisów internetowych. Chodzi o sytuację, kiedy chcemy zablokować możliwość “wchodzenia” tylko na niektóre strony a nie...

Posted by Peter

Windows 7 ma często kłopoty z połączeniem z udziałami Samby na serwerze z zainstalowanym Linux'em i nie pozwala nam się zalogować do udziału Samby ( lub np. mapować dysku sieciowego ).

Aby temu zaradzić należy ustawić dwie opcje ( jako użytkownik...

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies.

x