Installing node.js on Fedora

Posted by in all posts

Hi, Today I tried to install node.js on my Fedora and I got stuck after issuing ./configure command: I have to admit that I was rather surprised because I have already installed gcc and cpp packages. What was actually missing was this: gcc-c++. You can get it with: Running ./configure again and… next stop: This time it was fixed by installing openssl-devel package with That’s it, now you should have working node.js Go nuts! ;)

0

(archive) GitLab installation on Fedora 16 (with gitolite)

Posted by in all posts

This is old version of my tutorial. Most recent version can be found here GitLab is a wonderful piece of software made by these guys and I’d like to try and install it on Fedora 16 system, as it is most recent Fedora OS at the time I am writnig this. I will base my tutorial on on found here by Déja. Also on my way to successful install I’ve stumbled upon this description, so I might have gain some experience from it too. GitLab is Ruby on Rails application…read more

1

dnsmasq – DNS and DHCP server

Posted by in all posts, Linux

Dnsmasq is a simple server providing the DNS and DHCP services for a local area network (LAN) and as its creator say – it will be working very well on home networks and small business environments, up to roughly 1000 workstations. More information about it in the author’s website: http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html But why? Good question. As a rule, if you already have a local network at home, then your are probably used to moving around it either by using computer’s IP addresses using the local environment of Windows and the names…read more

0

Zadania Cron wszystkich użytkowników

Posted by in all posts, Linux

Czasem pojawia się potrzeba wyświetlenia zadań Cron wszystkich użytkowników w systemie. for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do crontab -u $user -l; done A dla konkretnego użytkownika można zastosować polecenie: for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd | grep USER); do crontab -u $user -l; done gdzie, USER = nazwa szukanego użytkownikaCzasem pojawia się potrzeba wyświetlenia zadań Cron wszystkich użytkowników w systemie. for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do crontab -u $user -l; done A dla konkretnego użytkownika można zastosować polecenie: for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd…read more

0

Squid transparent proxy

Posted by in all posts, Linux

Squid ( http://www.squid-cache.org ) jest oprogramowaniem umożliwiającym filtrowanie ruchu sieciowego, ale nie był to początkowy zamysł jego twórców. Z założenia Squid miał umożliwić tworzenie pamięci podręcznej treści ( grafik itp. ) pobieranych z Internetu przez użytkowników w czasie serfowania po nim. Jedną z możliwości oferowanych przez Squid jest filtrowanie stron jakie moga odwiedzać użytkownicy znajdujący się w naszej sieci. Więc po kolei :) Zwyczajowo, to znaczy domyślnie, Squid korzysta z portu 3128, ale na nasze potrzeby to nie jest wystarczające. Dlaczego? Oznacza to, że jak już wszystko skonfigurujemy, ustawimy i…read more

0

iptables i blokowanie stron WWW

Posted by in all posts, Linux

Dzisiaj zajmiemy się kwestią czasem bardzo potrzebną, to znaczy blokowaniem użytkownikom sieci lokalnej dostępu do konkretnych serwisów internetowych. Chodzi o sytuację, kiedy chcemy zablokować możliwość “wchodzenia” tylko na niektóre strony a nie odwrotnie, to znaczy zezwolić tylko na niektóre, a zablokować domyślnie wszystkie. Dodatkowym założeniem naszego projektu będzie to, że ruch zostanie przekierowany i użytkownik zamiast trafić na stronę typu chomikuj.pl trafi na inną, zdefiniowaną przez nas, np. google.pl lub naszą stronę firmową. Można to osiągnąć za pomocą tablicy PREROUTING w iptables: iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s…read more

4