Zadania Cron wszystkich użytkowników

Posted by Peter
tags: cron linux

<!–:en–>Czasem pojawia się potrzeba wyświetlenia zadań Cron wszystkich użytkowników w systemie.

for user in $(cut -f1 -d: /etc/passwd); do crontab  -u $user  -l; done
A dla konkretnego użytkownika można zastosować polecenie:
for user in $(cut -f1 ...