Posted by Peter

Squid ( http://www.squid-cache.org ) jest oprogramowaniem umożliwiającym filtrowanie ruchu sieciowego, ale nie był to początkowy zamysł jego twórców. Z założenia Squid miał umożliwić tworzenie pamięci podręcznej treści ( grafik itp. ) pobieranych z Internetu przez użytkowników w czasie serfowania po nim.

Jedną z możliwości oferowanych przez Squid jest filtrowanie stron jakie moga odwiedzać użytkownicy znajdujący się w naszej sieci.

Więc po kolei :)

Zwyczajowo, to znaczy domyślnie, Squid korzysta z portu 3128, ale na nasze potrzeby to nie jest wystarczające. Dlaczego? Oznacza to, że jak już wszystko skonfigurujemy, ustawimy i będzie działało to i tak niewiele nam po tym, bo użytkownicy naszej sieci będą musieli dobrowolnie ustawić w swoich przeglądarkach ustawienia adresu naszego serwera Squid oraz portu. Przyznam szczerze, że jakoś nie widzę u nich zachwytu, kiedy zorientują się, że owocuje to niczym więcej poza ograniczeniami nałożonymi przez nas. I tutaj nadchodzi czas na wytłumaczenie drugiego słowa z tytułu niniejszego artykułu: transparent. Jest to magiczne słowo oznaczające “przezroczysty”. Co to oznacza dla nas? W największym uproszczeniu cały ruch sieciowy WWW zostanie domyślnie przekierowany tak, aby przechodził przez nasz serwer proxy Squid i to w dodatku bez potrzeby żadnej konfiguracji po stronie użytkowników, a co więcej - nie będą mogli nic na to poradzić :)

Oczywiście można ustawić proxy korzystając wyłącznie z domyślnego trybu Squid'a i wymusić na użytkownikach korzystanie z niego ( czyli przymus konfiguracji przeglądarki ) na zasadzie: nie skonfigurujesz - nie masz dostępu do stron WWW. Uważam, że takie rozwiązanie jest nieeleganckie i dużo bardziej kłopotliwe w praktyce. O wiele łatwiej sterować dostępem centralnie, na naszym serwerze, w konfiguracji Squid'a.

Po tym przydługim wstępie zabieramy się do pracy :)

1. Usługę Squid proxy stawiamy najlepiej na serwerze pełniącym rolę bramy ( ang. Gateway ) ale nie koniecznie. Na potrzeby tego artykułu przyjmę, że będzie ona zainstalowana właśnie na serwerze - bramie. Dodam, że

2. Instalacja odbywa się w sposób standardowy, z paczek binarnych właściwych dla naszej dystrybucji Linux'a lub ewentualnie ( czego osobiście nie praktykuję ) dla Windows'a. Instalacja opisana jest dokładnie tutaj i nie wchodzi w zakres tego artykułu, chyba, że zaistnieje taka potrzeba, żeby go o te informacje wzbogacić.

3. Konfiguracja usługi Squid odbywa się poprzez edycje pliku /etc/squid/squid.conf ( dla Debian'a, lub analogicznie w przypadku innych dystrybucji Linux'a ).

UWAGA: opcje są wczytywane po kolei od początku pliku konfiguracyjnego do końca!

Jest to ważne, ponieważ można się łatwo pogubić i doszukiwać przyczyny nie działania zdefiniowanych przez nas filtrów, ale to wyjdzie w praktyce.

Najpierw należy definiować zasady szczegółowe, a potem ogólne, ponieważ Squid bierze pod uwagę pierwszą regułę jaką napotka i nie szuka dalej, więc jeśli najpierw umieścimy pozwolenie na dostęp dla wszystkich, a potem zasady szczegółowe, to zostaną one zignorowane, ponieważ Squid “zadowoli” się regułką ogólną, którą napotkał wcześniej w pliku konfiguracyjnym.

4. Pierwszą rzeczą jaką należy ustawić jest kto z naszej sieci będzie miał dostęp do usługi Squid, czyli inaczej mówiąc czyj ruch będzie filtrowany i kto nie zostanie zablokowany całkowicie :)

acl mojasiec src X.X.X.0/24
httpaccess allow moja_siec
gdzie X.X.X.0/24 to nasza sieć, np. 10.0.1.0/24

Ten zapis pozwoli wszystkim komputerom w naszej sieci na korzystanie ze Squid'a. To nie do końca jest nasz cel, ponieważ na tym etapie konfiguracji wszystko będzie śmigało bez żadnych ograniczeń w tę i z powrotem bez żadnej kontroli.

5. Teraz pora na kilka ograniczeń :)

Najlepiej ustawiać ograniczenia za pomocą odpowiednich plików konfiguracyjnych z listami domen WWW, np:

domeny zabronione: /etc/squid/domeny_zabronione

domeny w tym pliku umieszczamy po jednej w każdej linijce.

w pliku konfiguracyjnym Squid przed ( czyli wyżej, jak kto woli ) poprzednimi wpisami definiującymi dostęp dla całej sieci, dodajemy linijki:

acl domenyzabronione dstdomain -i "/etc/squid/domenyzabronione"
httpaccess denydomenyzabronione
to spowoduje, że żaden komputer w naszej sieci nie będzie mógł otworzyć stron zdefiniowanych w tym pliku.

6. A teraz troszkę dokładniejszej konfiguracji :)

Załóżmy, że mamy w sieci jakiś komputer, który ma mieć inne zasady dostępu do sieci niż pozostałe, np. nie móc wejść na konkretną stronę, powiedzmy www.strona1.com, wtedy jeszcze wcześniej niż poprzednia definicja należy dodać:

acl blokowany_komputer src X.X.X.21

acl listadomen dstdomain -i "/etc/squid/listadomen"

httpaccess deny blokowanykomputer listadomen

a adres www.strona1.com umieścić w pliku /etc/squid/listadomen

i już :)

przypominam jeszcze raz o kolejności wpisów w pliku konfiguracyjnym Squid'a.

7. Ostatnie szlify ( prawie )

Aby sprawić by Squid zachowywał się jako transparent, czyli przezroczysty należy dopisać jeszcze te opcje:

httpport 127.0.0.1:3128 transparent
httpport X.X.X.X:3128  transparent
gdzie X.X.X.X jest adresem naszego serwera, na którym zainstalowany jest Squid

8. Teraz już naprawdę ostatnie ustawienia :)

Pozostało ustawienie reguły iptables, tak aby kierowała cały ruch z portu 80 i 443, domyślnych dla stron WWW, na port 3128 Squid'a.

W moim przypadku trzeba skonfigurować ShoreWall, który zarządza regułami iptables: w /etc/shorewall/rules

ACCEPT $FW net tcp www
REDIRECT    loc 3128    tcp www
w przypadku zwykłego iptables:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128

9. No i restart usługi: /etc/init.d/squid restart ( lub analogicznie dla innych dystrybucji )